My blog

8 tips voor begrijpend en studerend lezen

Tekstbegrip, ook wel begrijpend lezen, is een vak op de school van je kind dat voor veel van de kinderen toch als lastig beschouwd wordt. Als ouder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een flinke leerachterstand oploopt in het leren. Of zelfs achter komt te lopen. De vraag is dus: wat kun je doen om het begrijpend lezen van je zoon of dochter te versterken? In dit artikel illustreren we zeer aandachtig 8 tips met je die kunnen helpen om vaardigheden rondom begrijpend lezen te versterken en verbeteren. Aldoende hopen we jou te helpen het beste uit de ontwikkeling en groei voor begrijpend lezen van je zoon of dochter te halen.

1 Het doel van de tekst

Bestudeer en bekijk samen een lap tekst, bijvoorbeeld een artikeltje of een boodschap op het internet, een kort verhaal of een handleiding van het een of ander. Laat je zoon of dochter de tekst goed lezen en bekijk samen foto’s en beschrijvingen of signaalwoorden in de tekst. Vraag daarna wat je kind denkt dat het onderwerp van de tekst is en wat de auteur of schrijver met de tekst kan willen bereiken. Het doel bepalen helpt goed zicht te krijgen op de verdere inhoud van de tekst.

Image

2 Bespreken

Het begrijpend lezen is zeker niet enkel een kwestie van lezen, maar vooral ook van erover praten. Bespreek daarom altijd de tekst me je zoon of dochter. Leuke vraag is altijd, komt de verwachting van je dochter of zoon uit en klopt het doel met wat je kind eerder dacht?

3 Aanvullen van kennis

Onderwerpen en thema’s zijn logischerwijs zeer uiteenlopend. Je kan dan niet verwachten dat je dochter of zoon alle kennis al heeft. Dat is wel lastig en moeilijk als je kind vragen over een stukje tekst moet kunnen beantwoorden. Vul dus altijd kennis aan, vertel iets over het onderwerp of laat je kind voorkennis activeren met een ander boek. Studerend lezen is namelijk een doel, de teksten slechts een middeltje.

4 Woordenschat vergroten

Nu je dan toch bezig bent., koppel begrijpend lezen direct aan de uitbreiding van de woordenschat en voornamelijk manieren om die betekenissen te vinden. Want een tekst kent vaak nieuwe woorden voor kinderen. Het zou jammer zijn om daar niets mee te doen.

5 Laten lezen doet lezen

Als één ding duidelijk is, is het: kinderen iets vaak laten doen zorgt er zeker voor dat ze er vaardiger in worden. Dat is absoluut het geval bij begrijpend lezen. Laat je kind dus zoveel mogelijk doen op het gebied van lezen. Jijzelf geeft natuurlijk het goede voorbeeld, door ook je neus in de boeken te steken.

6 Uitgebreid aanbod

Wat maakt lezen zo leuk? Dat ligt helemaal aan het thema van de tekst die gelezen dient te worden. Vindt jouw kind kunst of muziek heel interessant? Zorg dan dat er teksten zijn over deze onderwerpen en bouw dat geheel later verder uit. Vreemd genoeg zal je zien dat een kind dat plezier ervaart in de teksten die het moet lezen, veel sneller en vaker een tekst zal pakken. Tel uit je winst

7 Tekstsoorten

Er zijn allerlei soorten teksten en het is van essentieel belang je zoon of dochter daarmee kennis te laten maken. Want een instructie of recept is heel wat anders dan een column of een opiniestuk. En poëzie of proza kun je niet over één kam scheren met een informatief stukje tekst. Probeer dus te variëren in de tekstsoorten die je je kind aanbiedt.

8 Oefenboeken

Er zijn ook kant-en-klare boeken voor begrijpend lezen op de markt. Ideaal voor ouders die het lastig vinden om hun kind te helpen. Een professioneel en goed oefenboek voor begrijpend lezen past helemaal bij de lesstof die op school wordt gegeven.